Historia szkoły

GIMNAZJUM NR 3 W KIELCACH

1.06.1979 r. odbyła się ceremonia nadania Szkole Podstawowej nr 10 w Kielcach (istniejącej już od 1937 r.) imienia Janusza Korczaka. 

                                                                        

 Po reformie oświatowej w 1999r. w budynku przy ul.Wojewódzkiej 12  powołano Gimnazjum nr 3.

Dnia 7.06.2005 r. Gimnazjum nr 3 uroczyście nadano imię Janusza Korczaka. Od 2007 r. Gimnazjum nr 3 mieści się przy ul. Marszałkowskiej 40.

Dyrekcja Szkoły i Grono Pedagogiczne kultywują tradycje korczakowskie. Podstawą naszego systemu pedagogicznego jest szacunek i zaufanie do ucznia, samorządność, równouprawnienie uczniów, poważne traktowanie ich spraw  i przeżyć, wychowanie w umiłowaniu dobra, piękna i wolności, odpowiedzialności za siebie i społeczność szkolną.

Gimnazjum nr 3 zdobyło w 2003 roku tytuł Szkoły z klasą nadany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Gazety Wyborczej.

1 copy

W roku szkolnym 2013/14 szkoła brała udział w projekcie Ośrodka Edukacji Obywatelskiej i uzyskała tytuł  „Szkoły demokracji”

certyfikat 2 a