Kodeks gimnazjalisty

KODEKS GIMNAZJALISTY

1. Gimnazjalista dba o swoją szkołę, godnie ją reprezentuje i obiektywnie się o niej wypowiada. Pamięta, że dowcip czasem potrzebny, ale rozum zawsze.
2. Jest uczciwy wobec siebie i innych. Pamięta, że kłamstwo ma krótkie nogi.
3. Jest odpowiedzialny i godny zaufania. Można powierzyć mu małe i duże zadania.
4. Umie odróżnić dobro od zła, a w chwili zwątpienia szuka pomocy u dorosłych w myśl – dobrym sprzyjaj, a złych omijaj.
5. Jest życzliwy wobec kolegów. Szacunkiem obdarza starszych i słabszych. Wie, że żywot starszego, uczy młodszego.
6. Pamięta o swoich obowiązkach szkolnych i rzetelnie je wypełnia, ponieważ kto się nie leni, zrobi złoto z kamieni.
7. Przestrzega regulaminu swojej szkoły. Wie, że dobre wychowanie za majątek stanie.
8. Ceni wiedzę i nowe umiejętności, zdobywa je na miarę swoich możliwości. Pamięta, że nauka to potęgi klucz.
9. Szanuje własne i cudze zdrowie. Wie, że w zdrowym ciele – zdrowy duch.
10. Mądrze mówi i dobrze czyni. Pamięta, że to, co zrobi, zostanie mu policzone.