Działania szkoły

ROK SZKOLNY 2015/2016

Zbiórka surowców wtórnych

W naszej szkole w roku  szkolnym  2015/2016   zbieramy:

– makulaturę,

– baterie,

– elektrośmieci,

– zakrętki PCW.

28.02. zakończyła się druga tura zbiórki makulatury.


Zbiórka makulatury

Informujemy że zakończyła się kolejna zbiórka makulatury.
Tym razem zebraliśmy 560 kg.
Samorząd szkolny i Zielony Patrol


Rajd Gimnazjalny

18 września 20015 r. Uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum uczestniczyli w rajdzie integracyjnym. Wędrowali różnymi szlakami wiodącymi przez teren Puszczy Jodłowej oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na trasie rejestrowali osobliwości i piękno przyrody . Celem wędrówek była integracja zespołów klasowych oraz zapoznanie z walorami przyrodniczymi ŚPN. Bogato dokumentacja zdjęciowa z rajdu posłuży młodzieży do wykonania prezentacji na temat ŚPN, którą zaprezentują kolegom z innych klas. Rajd zakończył się wspólną zabawą przy ognisku oraz pieczeniem kiełbasek.


Dzień Turystyki

W bieżącym roku szkolnym Zielony Patrol, chcąc zwrócić uwagę na edukację w zakresie poznawania form ochrony przyrody , zaproponował, by podczas tegorocznych rajdów połączyć elementy turystyki i rekreacji z edukacją ekologiczną.

18 września klasy II i III uczestniczyły w rajdzie , którego trasy biegły przez rezerwaty przyrody na terenie naszego miasta. Młodzież poznała historię , geologię oraz walory przyrodnicze czterech rezerwatów geologicznych : Kadzielna , Wietrzna , Biesak – Białogon i Ślichowice oraz jeden rezerwat przyrodniczy – Karczówka. W czasie zajęć na ścieżkach dydaktycznych uczniowie gromadzili dokumentację potrzebną do przedstawienia piękna i wartości edukacyjnych rezerwatów.
Na zakończenie Dnia Turystyki każda klasa wykona prezentację dokumentującą zwiedzany rezerwat i przystąpi do konkursu „Atrakcje kieleckich rezerwatów.