Przydatne materiały

Materiały do konkursu Kielce miasto legionów

 

 

 

 

 

⇐KLIKNIJ

 

 

 

TESTY EGZAMINACYJNE CKE

 

http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_GIMNAZJALNY/Arkusze-egzaminacyjne/2015/Historia_i_wiedza_o_spoleczenstwie/ARKUSZ_GH-HX1-152.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/arkusze_egzaminacyjne/gimnazjum_2014/GH-H1-142.pdf

http://www.cke.edu.pl/files/file/ARKUSZ-GH-HA1-132.pdf

http://www.cke.edu.pl/images/stories/00000000000000000000gim/his_wos/gh-h1-122.pdf

http://gim3kielce.pl/wp-content/uploads/2015/09/Egzamin-gimnazjalny-CKE-2012.pdf

 

ZADANIA, KRZYŻÓWKI

Krzyżówka- Polska pierwszych Piastów . (DLA KLAS 1)

 

 

 

KRZYŻÓWKA -WSPÓŁCZESNY ŚWIAT (DLA KLAS 3)

 

 

 

Crossword_(PSF)

 

 Krzyżówka I- Czas w historii i prehistoria

Termin  przyjmowania Krzyżówki 1 do 2 października ! Proszę przynosić krzyżówki łącznie z wypisanymi pytaniami

 

Crossword_(PSF) Krzyżówka II-Wczesne średniowiecze. Termin przyjmowania tej wersji do 29 kwietnia 2016.

 

 

 

KRZYŻÓWKA EKONOMIA DLA KLAS II(WOS). Termin przyjmowania tej wersji do 13 maja 2016.