O nas

CELE DZIAŁALNOŚCI KOŁA HISTORYCZNEGO

By Dr. Vollmer's Wörterbuch der Mythologie aller Völker. Stuttgart: Hoffmann'sche Verlagsbuchhandlung, 1874. [Public domain], via Wikimedia Commons

MUZA HISTORII KLIO – By Dr. Vollmer’s Wörterbuch der Mythologie aller Völker. [Public domain], via Wikimedia Commons

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień historycznych uczniów  
  •  rozwijanie wiedzy dotyczącej historii powszechnej i Polski, z uwzględnieniem historii miasta i regionu 
  •  przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach historycznych na szczeblu wojewódzkim   i ogólnopolskim
  • uczenie samodzielnego i twórczego myślenia , poszerzanie horyzontów myślowych
  • budzenie szacunku dla dorobku cywilizacyjnego ludzkości
  • kształtowanie właściwych postaw uczniowskich i obywatelskich
  • organizacja uroczystości historyczno-patriotycznych
  • realizacja projektów edukacyjnych

 

           

 

 


     CZAS I MIEJSCE SPOTKAŃ                                                  

    Polish_knights_1228-1333 (Copy)        

Środa 14:15- 15:00 , sala nr 7

Opiekun koła : p. Marcin Braniewski