Działalność

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Konkurs „Kielce miasto legionów”

Zakwalifikowani uczniowie do 2 etapu:

1.Wiktoria Rak

2.Marcin Parlak


ROK SZKOLNY 2015/2016

„WITAJ MAJOWA JUTRZENKO…”

W bieżącym roku obchodziliśmy 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja(1791 r.). Była to druga na świecie po amerykańskiej i pierwsza w Europie ustawa zasadnicza.To doniosłe w dziejach Polski wydarzenie stanowiło próbę naprawy Rzeczpospolitej. Dawało szansę na  uratowanie Ojczyzny przed upadkiem. By upamiętnić  Święto Narodowe Trzeciego Maja,  w naszej  szkole, odbył się apel okolicznościowy. Jego celem było nie tylko przybliżenie uczniom historii Polski  XVIII w., ale również kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich.


AKCJA „ŻONKILE”

W bieżącym roku szkolnym nasze gimnazjum wzięło udział w 4 edycji akcji społeczno-edukacyjnej  „Żonkile”  organizowanej  przez Muzeum Historii  Żydów Polskich „Polin”. Celem akcji było upamiętnienie 73 rocznicy powstania w getcie warszawskim. Przed rozpoczęciem właściwych działań uczniowie klas 3  brali udział w zajęciach „Od antysemityzmu do holocaustu”. Ich celem było   utrwalenie i poszerzenie  wiedzy na temat „Szoah” czyli zagłady ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej. Młodzież zaangażowała się w przygotowanie  papierowych  żonkili symbolizujących  pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów – często były to właśnie żonkile. Kwiaty  zostały rozdane uczniom naszej szkoły   w drugim  dniu egzaminu gimnazjalnego .Podsumowaniem  akcji była projekcja filmu „Nie było żadnej nadziei”, który został zaprezentowany  w klasach  trzecich  podczas zajęć z wychowawcami. Dla wszystkich zainteresowanych link do filmu:https://www.youtube.com/watch?v=MI3bEHjhYds


 76 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W dniu 13 kwietnia w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia upamiętniające ponad 21 tysięcy ofiar  obywateli Polski w tym 10 tysięcy oficerów wojska i policji zamordowanych wiosną 1940  na mocy decyzji władz najwyższych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Młodzież obejrzała film dokumentalny poświęcony zbrodni katyńskiej.Uczniowie pomagali w przygotowaniu wystawki szkolnej.


OD ANTYSEMITYZMU DO HOLOCAUSTU.

Na przełomie  marca i kwietnia  uczniowie klas trzecich brali udział w zajęciach dydaktycznych,  celem których było poszerzenie wiedzy  na temat jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości jakim był „Szoah”.  Uczniowie  zaprezentowali zebrane wcześniej  materiały na temat zagłady Żydów podczas II wojny światowej oraz obejrzeli fragmenty filmów poświęconych  tematyce  holocaustu. Zajęcia te miały również  na celu przygotować młodzież do udziału w 4 edycji akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. Akcja ma na celu upamiętnić 73 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim(19.04.1943).


ROZSTRZYGNIĘCIE II SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO „POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW”

W dniu 10 lutego odbył się w naszym gimnazjum  II  Szkolny Konkurs Historyczny. W tym roku szkolnym  tematyką przewodnią była Polska pierwszych Piastów. Do rywalizacji przystąpiło 16 uczniów i uczennic z klas I-III. Najlepszym spośród piszących okazał się uczeń klasy III B Michał Dekiel. Drugie miejsce zajęła Natalia Bafia uczennica klasy IA.Wyżej wymienieni uczestnicy zostali zakwalifikowani do Wojewódzkiego Konkursu Historycznego ” W 1050 rocznicę chrztu Polski. Państwo polskie od zarania dziejów do rozbicia dzielnicowego”

MiejsceImię i nazwiskoLiczba punktów
1Michał Dekiel47
2Natalia Bafia43
3Kasper Biegaj39
4.Kamil Dziurzyński36
4.Aleksandra Kapińska36
4.Kacper Maj36
7.Wiktoria Piskulak32
8.Mateusz Struski31
9.Jakub Machocki28
10.Mateusz Wypchło23
10.Dominik Pietronik23
12.Katarzyna Krężołek22
13.Jakub Borowski22
14.Marcin Parlak18
15.Piotr Fares12,5
15.Erwin Moczydłowski12,5

 


SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

„POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW 966-1138”

Cele konkursu:

-Upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski

-Poszerzenie wiedzy uczniów na temat najstarszych dziejów Polski

-Promowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

Termin zgłoszeń osób zainteresowanych : do 11 grudnia 2015 r.

Osoby przyjmujące zgłoszenia – nauczyciele historii : p. Marcin Braniewski i p. Marzena Tkacz

Termin konkursu II 2016.  Konkretny dzień  zostanie podany w późniejszym terminie.

Literatura zalecana:

  • podręcznik Śladami przeszłości 1, red.  S.Roszak lub inne podręczniki szkolne
  • Henryk Samsonowicz, Historia Polski do 1795
  • Jerzy Wyrozumski, Historia Polski do 1505 r.
  • Paweł Jasienica, Polska Piastów
  • Jan Matejko,Poczet Królów Polskich.

Dla osób zainteresowanych  tematyką w każdą środę  w godzinach  14:15-15:00 odbywać się będą zajęcia przygotowawcze do konkursu w sali nr 7.  Udział w konkursie nie wiążę się z obowiązkowym udziałem w zajęciach przygotowawczych.


SUKCES MARCINA…

W związku z 97 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki zorganizował II edycji konkursu „Kielce miasto legionów”. By upamiętnić te niezwykłe wydarzenia uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w konkursie. Do drugiego etapu rywalizacji zakwalifikowany  został  uczeń klasy I e Marcin Parlak, który  został laureatem zajmując 2 miejsce wśród uczniów szkół gimnazjalnych.    

                                                                                                                                                                                              Gratulujemy!


Z WIZYTĄ W OMPIO

W dniu 12 XI, w ramach obchodów Święta Niepodległości, uczniowie klasy III D wzięli udział w zajęciach edukacyjnych pt:” Polacy nigdy się nie poddali” prowadzonych w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej(OMPIO) przy ulicy Zamkowej 3. Nasz pobyt w budynku dawnego Więzienia Kieleckiego zaczął się od zwiedzenia stałej ekspozycji. Podróż w przeszłość zapoczątkowały wydarzeń związanych z powstaniem kościuszkowskim, by dalej przez powstania listopadowe i styczniowe dotrzeć do czasów I wojny światowej    i odzyskania przez Polaków niepodległości w 1918 r.

Następna część zajęć była prowadzona w podziemnej części budynku. Zwiedzając pozostałości po Więzieniu Kieleckim( karcer wodny, cele, miejsce wykonywania wyroków śmierci), młodzież uzyskała informacje o najtragiczniejszym etapie funkcjonowania więzienia tj. latach 1939-1945, kiedy to budynek wykorzystywał okupant niemiecki oraz po zakończeniu II wojny światowej, gdy więzienie użytkowane było przez władze komunistyczne . Uczniowie obejrzeli fragment filmu będącego rekonstrukcją słynnego ataku sił podziemia niepodległościowego pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego.”, który wsławił się rozbiciem w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 komunistycznego więzienia w Kielcach.   W wyniku tej akcji uwolniono kilkuset więźniów, przeważnie byłych żołnierzy Armii Krajowej.

Ostatnia część naszego pobytu w OMPIO miała charakter warsztatowy. Młodzież podzielona na grupy przygotowała taśmę chronologiczną , na której uczniowie porządkowali wydarzenia z dziejów Polski z lat 1772-1918. Ponadto posługując się metodą analizy SWOT uczniowie dokonali oceny powstań narodowowyzwoleńczych: kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego pod kątem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wynikających z zaistnienia poszczególnych zrywów niepodległościowych.

                                                                                                               


MIEJSCA PAMIĘCI

18 września w ramach dnia turystyki pieszej klasy IIIC i III E kierując się do rezerwatu Kadzielnia odwiedziły kilka miejsc pamięci narodowej.

Na ulicy Planty zatrzymaliśmy się przy pomniku „Biała plama” oraz przy tablicy pamiątkowej umieszczonej na ścianie budynku  numer 7.Upamiętniają one pogrom Żydów w Kielcach w 1946 r. W ramach krótkiej pogadanki  uczniowie uzyskali wiedzę na temat tego wydarzenia. Kolejny postój miał miejsce na skwerze „Szarych Szeregów” przy pomniku oddającym cześć harcerzom poległym w czasie II wojny światowej.  Przybyliśmy na Kadzielnię, gdzie punktem kulminacyjnym  było  dotarcie na „wzgórze harcerskie” pod monumentalny pomnik „Bohaterom walki o wyzwolenie  narodowe i społeczne.”

                                                                                                             


W dniu 16 września zainaugurowaliśmy działalność szkolnego koła historycznego. Uczniowie biorący   udział w zajęciach poddali analizie fragmenty starej kroniki  Szkoły Podstawowej nr 10 w Kielcach. Dzięki wnikliwej pracy młodzież zapoznała się z najstarszymi dziejami placówki   (lata 1937-1945), której kontynuatorem jest obecnie Gimnazjum nr 3.


ROK SZKOLNY 2014/2015

SUKCES EWY I OLI

W ramach obchodów 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej XI Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w Kielcach, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach zorganizowały okolicznościowy wojewódzki konkurs historyczny „Pamięć o wojnie.”  W konkursie wystartowało szereg szkół z całego województwa w tym również uczennice naszego gimnazjum Ewa Lelas i Aleksandra Olszak. Na poziomie gimnazjalnym uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne na temat :  „Bohater/bohaterowie II wojny światowej mojej Małej Ojczyzny”. Prace  uczennic zostały przez komisję konkursową wysoko ocenione. Aleksandra Olszak zajęła II  a Ewa Lelas III miejsce.


SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY  „STAROŻYTNOŚĆ DALEKA I BLISKA”

W kwietniu br. został zorganizowany dla uczniów klas I i II konkurs poświęcony antycznym cywilizacjom. Do rywalizacji przystąpiło  19 uczniów naszej szkoły.  Uczestnicy musieli się zmierzyć z zadaniami różnego typu o różnej skali trudności.

Nagrodzeni:

Imię i nazwiskoOsiągnięcie
Jakub Zwierzyński I miejsce
Maciej GrdeńII miejsce
Akeksandra KapińskaIII miejsce
Kacper LipiecIV miejsce
Patryk ZielińskiV miejsce

Wręczenie nagród laureatom odbyło się 4 maja podczas uroczystego apelu z okazji obchodów Święta  Narodowego 3 Maja.


Z WIZYTĄ W MUZEUM PRZYPKOWSKICH W JĘDRZEJOWIE

W ramach podsumowania projektu edukacyjnego  „Tempus fugit- czas ucieka” uczniowie klasy II D uczestniczyli w lekcji muzealnej -„Słoneczny pomiar czasu.” Młodzież zapoznała się z różnymi modelami zegarów słonecznych i sposobami pomiaru czasu. W drugiej części pobytu uczniowie zwiedzili stałą ekspozycje muzeum. Zobaczyli tam m.in. pokaźną kolekcję zegarów słonecznych, zbiór zegarów mechanicznych od  niewielkich pektoralików do dużych zegarów szafowych.


SUKCES NATANA…

10 kwietnia  br. w  obiekcie Targi Kielce w sali konferencyjnej OMEGA odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów laureata konkursów przedmiotowych. Jednym z nagrodzonych  z historii  był  uczeń klasy III e Natan Barwiński.


WARSZTATY ”  RUCH OPORU NA KIELECCZYŹNIE”

9 kwietnia  2015 r.  uczennice klasy III B  Aleksandra Olszak i  Ewa Lelas brały udział w konferencji i warsztatach „Ruch oporu na Kielecczyźnie”. zorganizowanych przez Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z okazji 70 -rocznicy zakończenia II wojny światowej. Spotkanie rozpoczęło się od wykładu   dr Marka Maciągowskiego, który w przystępny sposób  przedstawił młodzieży sytuację Polaków     w okresie okupacji hitlerowskiej. W drugiej części spotkania uczniowie podzieleni zostali  na grupy i  pracowali w ramach warsztatów. Dzięki udziałowi  w zajęciach  młodzi ludzie poznawali  realia życia w czasie wojny, zdobywali wiedzę na temat polityki okupantów wobec Polaków. Odnajdywali  miejsca masowych egzekucji w naszym regionie.Uczniowie poszerzali swoją wiedzę  na temat ruchu oporu wobec wojsk niemieckich . Poznawali sylwetki bohaterów – żołnierzy, którzy oddali życie  za Ojczyznę.


PROJEKT EDUKACYJNY HISTORYCZNO-POLONISTYCZNY „TEMPUS  FUGIT- CZAS UCIEKA”

29 marca uczniowie klasy II D w ramach realizacji projektu edukacyjnego   przedstawili wyniki swoich prac. Zaprezentowały się następujące grupy projektowe:

1. Czas i sposoby jego mierzenia. Od prehistorii po współczesność

2. Kalendarze różnych cywilizacji

3. Chronologia i inne nauki pomocnicze historii

4. Motyw czasu i przemijania w literaturze

5. Motyw czasu i przemijania w sztuce


RAJD KRAJOZNAWCZO- HISTORYCZNY

19 września 2014 uczniowie  klas III B,C i E brali udział w rajdzie  na trasie Kielce (Karczówka) -Góra Brusznia- Białogon. Podczas wędrówki młodzież odwiedziła kilka miejsc pamięci narodowej:

  1. Miejsce egzekucji dokonanej 25 maja 1944  na Polakach przez  hitlerowców przy ul Karczówkowskiej,
  2. Klasztor księży Pallotynów na Karczówce,
  3.  Mogiłę powstańców styczniowych na Karczówce,
  4. Pomnik pamięci 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem
  5. Krzyż – pomnik, poświęcony pamięci bohaterów powstania styczniowego 1863 roku na górze Bruszni


APEL Z OKAZJI 75 -ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

2 września  naszej szkole odbył się okolicznościowy apel , który upamiętniał przypadającą na  1 września 2014r.-   75 rocznicę  wybuchu II wojny światowej. Pragnąc przypomnieć te dramatyczne wydarzenia , oddać hołd ofiarom tej wojny oraz uhonorować tych, którzy walczyli w obronie ojczyzny uczniowie klas II a i III b ,e zaprezentowali przejmujący montaż słowno- muzyczny połączony z wyświetleniem fragmentów  archiwalnych filmów. Na zakończenie  uroczystości polegli upamiętnieni zostali przez zebraną młodzież i nauczycieli minutą ciszy.