Stołówka szkolna

chef-309934_1280                 INFORMACJA

dotycząca zasad korzystania ze stołówki szkolnej

  • Obiady wydawane są od godz. 12.10 do godz.14.15.
  • Cena jednego obiadu – 3,90 zł
  • Uczniowie zainteresowani korzystaniem ze stołówki szkolnej pobierają z sekretariatu deklaracje, które po wypełnieniu przez rodziców/opiekunów należy zwrócić do sekretariatu (1 egzemplarz) .
  • Obiady zamawia się z 1 dniowym wyprzedzeniem na dowolną ilość dni (do godz. 8.05).
  • Odwołanie obiadów dokonuje się z 1 dniowym wyprzedzeniem (do godz. 8.05 ).
  • Opłatę za cały miesiąc należy dokonać do 15-go każdego miesiąca w sekretariacie szkoły.
  • Rezygnację z korzystania z obiadów należy złożyć w formie pisemnej!

UWAGA ! Na stołówce mogą przebywać tylko osoby jedzące posiłki.