Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący-   Anna Chwalińska ( IIC)

Wiceprzewodniczący-  Edyta Kundera ( I B) ,  Mirosława Parlak (I E), Andrzej Kaczmarczyk (III E)

Przewodnicząca Rady Rodziców zaprasza Klasowe Rady Rodziców  na spotkanie, które odbędzie się 15 grudnia 2015 r. o godzinie 16:30 w stołówce szkolnej.