Kalendarz roku

KALENDARZ NA  ROK SZKOLNY 2016/2017

II SEMESTR

Wydarzenie Termin
Spotkania z rodzicami• 30 marca 2017
Wystawienie przewidywanych ocen rocznych niedostatecznych i ocen nagannych z zachowania (ołówkiem w dzienniku i dzienniku elektronicznym)• 22 maja 2017
Spotkanie z rodzicami-informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych• 25 maja 2017
Wystawienie przewidywanych pozostałych ocen rocznych (ołówkiem w dzienniku i dzienniku elektronicznym)* 5 czerwca 2017
Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych• 14 czerwca 2017
Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej• 19 czerwca 2017