Kalendarz roku

KALENDARZ NA  ROK SZKOLNY 2017/2018

I SEMESTR

Wydarzenie Termin
Spotkania z rodzicami 14 września 2017
26 października 2017
19 grudnia 2017
Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych19 stycznia 2018
Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej23 stycznia 2018
Wywiadówka semestralna25 stycznia 2018