NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzona jest w elektronicznym systemie, na stronie internetowej   https://kielce.e-omikron.pl/.

Kandydat zakłada swoje konto wybierając opcję „Zarejestruj się”, a następnie wprowadza numer PESEL oraz ustala swoje indywidualne hasło dostępu do systemu.

Hasło wraz z numerem PESEL kandydata będzie służyło do zalogowania się do systemu po wprowadzeniu wniosku. Na kolejnych etapach rekrutacji można sprawdzić status wniosku (czy został zatwierdzony, listy zakwalifikowanych, listy przyjętych). Przed zatwierdzeniem wniosku przez szkołę pierwszego wyboru można dokonać korekty wpisanych informacji.

Kandydat po „zarejestrowaniu” się do systemu będzie musiał podać informację jaką szkołę ukończył, a system na podstawie tej informacji automatycznie przekieruje Kandydata do odpowiedniej oferty w szkołach ponadpodstawowych lub w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Termin: od 13maja 2019 roku od godziny 8:00 do 25 czerwca 2019 roku do godziny 15:00