Informacja dla rodziców i uczniów w związku ze strajkiem

Gimnazjum nr 3 nie przystąpiło do strajku nauczycieli. W związku z tym zajęcia odbywają się według planu lekcji.