ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIA Z RODZICAMI 22 MAJA 2018 r.

Spotkania z wychowawcami godz. 17.30

Klasa

Wychowawca

Sala

3 a

p. Dorota Jamska

7

3 b

p. Anna Ambrozik

6

3 c

p. Barbara Krzepkowska

15

3 d

p. Iwona Sztandera

8

3 e

p. Jolanta Wódkowska

5

2 a

p. Agnieszka Olszak

14

2 b

p. Anna Strączyńska

11

2 c

p. Anna Kotulska

13

2 d

p. Magdalena Segieta

10

Możliwość spotkania z nauczycielami 18.00- 19.00