PIĘKNY NASZ JĘZYK

W dniach 5.03 – 9.03.2018 r. obchodziliśmy

XXVI  TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA.

W tym roku motywem przewodnim tygodnia było hasło:

„Oracja i czytelnictwo zawsze w modzie.”
W związku z tym ważnym dla nas świętem odbyło się w naszej szkole wiele ważnych wydarzeń, których celem było uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka, kształtowanie poprawności językowej i estetyki wypowiedzi oraz rozwijanie kompetencji oratorskich.
Realizacji tych celów służyły konkursy: frazeologiczny, krasomówczy i ortograficzny, lekcje wychowawcze, a także gazetki oraz wystawy propagujące piękno języka polskiego.