ZEBRANIA Z RODZICAMI 26 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

Spotkania z wychowawcami godz. 17.30

Klasa

Wychowawca

Sala

3 a

p. Dorota Jamska

7

3 b

p. Anna Ambrozik

6

3 c

p. Barbara Krzepkowska

15

3 d

p. Iwona Sztandera

8

3 e

p. Jolanta Wódkowska

5

2 a

p. Agnieszka Olszak

14

2 b

p. Anna Strączyńska

11

2 c

p. Anna Kotulska

13

2 d

p. Magdalena Segieta

10

 

Spotkania z nauczycielami 18.00 – 19.00

Sala

Nauczyciele

Przedmiot

2

Anna Pawłowska,

Paweł Niziołek,

Tomasz Michalski,

Inga Motyl,

Rafał Gil,

Andrzej Kotulski,

Benita Wrońska,

Muzyka, zajęcia artystyczne

Zajęcia techniczne, informatyka, edb

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Język angielski

Język niemiecki

3

Ks. Artur Krążek,

Ks. Rafał Kupczyk

Marzena Tkacz

Marcin Braniewski,

Elżbieta Biesiada,

Ewa Bomba

Monika Brzozowska – Szcześniak

Religia

Religia

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Fizyka

Matematyka

Matematyka

Zapraszamy rodziców uczniów klas II wraz z wychowawcami do małej sali gimnastycznej na prelekcję na temat : Cyberprzemoc.

Godz. 17.00 – klasy 2 c i 2 d

Godz. 18.00 – klasy 2 a i 2 b