I miejsce w V Grze Miejskiej Europejski Dzień Języków

22 września, uczniowie klasy 3 a: Krzysztof Kaczmarzyk, Wiktor Salwa i Maciej Wójcik zdobyli I miejsce w V Grze Miejskiej zorganizowanej z okazji Dnia Języków Obcych przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach.

Chłopcy, w zespole poruszali się po Kielcach, szukając wyznaczonych punktów orientacyjnych, będących znaczącym elementem historii i teraźniejszości miasta. Używając języków: angielskiego i niemieckiego wykonywali w sposób kreatywny zadania związane ze zwiedzanymi miejscami. Uczniowie posługiwali się mapami i informacjami o obiektach, które mieli znaleźć. W wielu punktach zadaniowych spotkali się z rodzimymi użytkownikami języków obcych m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Japonii i Meksyku.

W konkursie uczestniczyło 270 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.