Apel z okazji Święta Narodowego 3 Maja

 W dniu 28 kwietnia 2017 r. został zaprezentowany  uczniom i nauczycielom naszego gimnazjum montaż słowno – muzyczny poświęcony 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Uczniowie, którzy wcielili się w role narratorów przybliżyli zebranym okoliczności powstania pierwszej „ustawy rządowej”  jako wielkiego dzieła ratowania chylącego się ku upadkowi kraju. Zebrani mogli wysłuchać wierszy upamiętniających losy Polski  końca XVIII  w.,  przez okres zaborów, aż po odzyskanie niepodległości w 1918 r. Podczas apelu została odegrana również scenka wzorowana na tzw. „Kołaczu królewskim” symbolizującym I rozbiór Polski 1772 r.