Wycieczka do oczyszczalni ścieków i ujęć wody

W dniu 3 czerwca 2016r. uczniowie klas II B i C pod opieką p. Anny Kotulskiej i Jolanty Domagały uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do oczyszczalni ścieków  w Sitkówce- Nowinach oraz stacji ujęć i uzdatniania wody w Białogonie. Młodzież miała okazję zapoznać się z procesem produkcji i uzdatniania wody oraz ilością ścieków produkowanych przez ludzi, a także metodami ich oczyszczania.
Podczas wycieczki uczniowie podzieleni na zespoły badawcze rozwiązywali problemy dotyczące wody, tzn. jej dostarczenia do mieszkań i oczyszczania ścieków. Następnie zaprezentowali pozostałym uczestnikom swoje obserwacje oraz dyskutowali na temat racjonalnego zużycia wody i rozważnego korzystania z kanalizacji.
Podczas półgodzinnej przerwy młodzież posiliła się słodkościami a popijała je czystą wodą z ujęć białogońskich lub smacznym soczkiem pomarańczowym.
Po wycieczce koordynator przeprowadził wspólnie z uczniami analizę pobranych w jej czasie próbek wody lub ścieków dopływających lub oczyszczonych. Wykorzystali do tego walizkę „eko-badacza”.